Cần hỗ trợ gọi gay. 08 62928989

Cách Tính Khả Năng Chịu Cắt Của Liên Kết Bulong Cường Độ Cao

Đối với liên kết bu lông cường độ cao, khả năng chịu cắt (truyền lực cắt) của bulong liên kết được hình thành thông qua ma sát giữa các bản thép liên kết do lực ép của bu lông liên kết


Bu lông cường độ cao có thể là bu lông cấp độ bền 8.8; 10.9 hoặc các loại bu lông liên kết có cường độ cao hơn.
 
Khi lắp đặt, nhờ sự xiết tạo nên lực căng trước trong bu lông, dẫn tới các bản thép được liên kết ép chặt lên nhau và tạo ra lực ma sát lớn kháng lại lực cắt trong liên kết
 

bulong liên kết

 

 Bước 1: Công thức tính lức kháng cắt

Lực kháng cắt mà mỗi mặt ma sát của những cấu kiện được liên kết có thể chịu được khi xiết một bu lông cường độ cao được tính theo công thức
 
 
công thức tính liên kết bulong

 
Trong đó
 
fhb - cường độ chịu kéo tính toán của bu lông cường độ cao, fhb = 0.7*fub
fub - cường độ kéo đứt tiêu chuẩn của bu lông, đối với bu lông cấp bền 8.8 và 10.9 lần lượt là 80 kN/cm2 và 100 kN/cm2
µ - hệ số ma sát, lấy theo bảng phía dưới
γb2 - hệ số độ tin cậy, lấy theo bảng phía dưới
Abn - diện tích thực của bu lông, lấy theo bảng phía dưới
γb1 - hệ số điều kiện làm việc của liên kết, phụ thuộc số lượng bu lông trong liên kết, = 0.8 nếu số bu lông bé hơn 5; = 1 nếu số bu lông lớn hơn hoặc bằng 10; = 0.9 với trường hợp còn lại

Bước 2: số bulong trong liên kết

Số bu lông trong liên kết khi phải chịu lực dọc N được xác định theo công thức
 
công thức tính lực liên kết bu lông

 
Trong đó nf là số mặt ma sát của liên kết, γc = 1
 
Lực kéo trong thân bulong do xiết ecu P = fhb*Abn
 

Các bảng tra

 
 
bảng tra bulong
bảng tra bulong

 
 
 

Mô men xiết

 
Giá trị mô men xiết phụ thuộc vào đường kính bu lông, lực căng trong thân bu lông, được xác định như sau:
 
M = k * P * D
 
Trong đó P và D là lực căng trong thân bu lông (xem phía trên) và đường kính của bulong liên kết. k là hệ số thực nghiệm = 0.12 đến 0.2
 
Mô men xiết có thể được kiểm soát bằng Cờ lê chuyên dụng (cờ lê lực)

Nguồn:Bù long ốc vít

Tin tức

Thông tin thị trường