Cần hỗ trợ gọi gay. 08 62928989

Kỹ Thuật Tiện Ren Bulong, Ốc Vít

Khái Niệm Ren Hầu như trong tất cả các thiết bị, máy đều có các chi tiết ren.Ren có thể dùng để kẹp chặt như bulong, ốc vít, đai ốc; để truyền động, chịu tải.


+ Ren hệ mét: Ren có góc đỉnh của biên dạng ren là 60o
 + Ren hệ Anh: Ren có góc đỉnh của biên dạng ren là 55o
 + Ren tam giác: Ren có biên dạng ren là hình tam giác đều hoặc tam giác cân, ren tam giác thường được dùng làm ren kẹp chặt.
 + Ren thang: Ren thang có biên dạng ren là hình thang, ren thang thường được dùng làm ren truyền động hoặc ren tải được cả hai phía.
 + Ren vuông: ren vuông có biên dạng là hình vuông hoặc hình chữ nhật, ren vuông cũng thường được dùng làm ren truyền động hoặc ren tải.
 + Ren răng cưa: ren răng cưa có biên dạng là hình tam giác thường, ren răng cưa được dùng làm ren truyền động hoặc ren tải một phía.
 + Ren tròn

các loại ren

Theo hướng xoắn của đường phát triển ren ta có

  + Ren phải: Ren có hướng phát triển ren theo hướng phải, tức là góc nâng của ren nằm phía bên phải. Nếu khi ta nhìn vào chi thiết trục ren thì ta thấy ren cao dần về phía tay phải.
  + Ren trái: : Ren có hướng phát triển ren theo hướng trái, tức là góc nâng của ren nằm phía bên trái. Nếu khi ta nhìn vào chi thiết trục ren thì ta thấy ren cao dần về phía tay trái.

Tiện Ren

Đường ren được tạo thành khi gia công là sự phối hợp đồng thời hai chuyển động: chuyển động quay đều của chi tiết gia công và chuyển động tịnh tiến của dụng cụ cắt  hoặc ngược lại.
tiện ren

Nguồn:Bù long ốc vít

Tin tức

Thông tin thị trường