Cần hỗ trợ gọi gay. 08 62928989
  • Lục Giác Âm (Vít Trí) - DIN 916

Lục Giác Âm (Vít Trí) - DIN 916

  • Mã số:
  • Tiêu chuẩnDIN 916
    Size:M4 ~ M16
    Bước ren:0.7mm ~ 2.0 mm
    Bề mặt:xi đen, mạ trắng, Inox...

CÔNG TY TNHH HOÀNG HUYNH

1 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM.

(+84) 08 62928989 ; 62995858

(+84) 08 62995858

info@hoanghuynh.com 

www.hoanghuynh.com


Sản phẩm cùng danh mục

Lục Giác Chìm Cấp Bền 12.9

Tiêu chuẩnDIN 912
Size:M2 ~ M36
Bước ren:0.4mm ~ 4 mm
Bề mặt:xi đen, mạ trắng

Mã số:

Vui lòng gọi

Lục Giác Chìm Inox

Tiêu chuẩnDIN 912
Size:M3 ~ M16
Bước ren:0.5mm ~ 2 mm
Bề mặt:SUS 201, SUS 304

Mã số:

Vui lòng gọi

Lục Giác Chìm Inox Đầu Bằng

Tiêu chuẩnDIN 7991
Size:M3 ~ M12
Bước ren:0.5mm ~ 1.75 mm
Bề mặt:SUS 201, SUS 304

Mã số:

Vui lòng gọi

Lục Giác Chìm Inox Đầu Mo

Tiêu chuẩnDIN 7380
Size:M3 ~ M12
Bước ren:0.5 mm ~ 1.75 mm
Bề mặt:SUS 201, SUS 304

Mã số:01

Vui lòng gọi

Tin tức

Thông tin thị trường